fbpx

KUYU DEPO KONTROL SİSTEMLERİ

Kuyu ve depo kontrol sistemleri, isminden açıkca anlaşıldığı üzere kuyular ve depolar arasındaki kontrolü sağlamak için kullanılan sistemlerdir. Burada sözü geçen depolar elbette su depolarıdır.

Modern günümüzde tarım ve sanayinin yüksek hacimde suya ihtiyacı bulunuyor. Bu su ihtiyacını şehir şebekelerinden karşılamaya çalışmak; çoğunlukla arıtılmış suya ihtiyaç duyulmadığından, maliyet yönünden anlamsızdır. İhtiyacı karşılamanın en makul yolu doğal kaynaklardan gelen suyu direkt olarak çekip kullanmaktır. Bu yöntemin araçları da kuyular ve depolardır.

Su doğal kaynaklardan pompalar yoluyla çekilir ve ihtiyaç halinde hazır bulunması için depolarda tutulur. Her sistem gibi bu süreç de kendi içinde ihtiyaçlar ve potansiyel sorunlar barındırır. Sistemin stabil ve verimli çalışmasını sağlamak için ayrıca oluşacak sorunları tespit edip giderebilmek adına sürekli kontrole ihtiyaç vardır.

KUYU & DEPO İLETİŞİMİ

Su ihtiyacını sağlamak için açılan kuyular çoğunlukla depolardan farklı yerlerdedir. Ayrıca bir depoya birden fazla kuyudan su tedarik edilebilir. Veya bir kuyudan birçok depoya su sağlanabilir. Bu noktada da koordine edilmesi gereken bir ağ ortaya çıkar. Bu ağ düzenli kontrol edilip gerekli aksiyonlar anlık alınmazsa depo taşması, pompaların susuz çalışması gibi durumlara yol açar.

Kuyular depoyla, süreç farklı bir yerden yönetiliyor ise bütün parçalar merkezle haberleşebilmelidir. Bu işi geleneksel yöntemlerle, yani personeller arasında telefon ile yapmayı deneyebilirsiniz. Fakat bu yöntem aksiyon alma kabiliyetinizi zayıflatacaktır. Gecikmelere neden olacaktır. Diğer yanda sistemdeki bütün noktalarda 7/24 kalifiye personeller bulundurmayı gerektirir. Ayrıca insan kaynaklı hatalara da açık hale gelirsiniz.

UZAKTAN KUYU DEPO KONTROL & POMPA İZLEME SİSTEMLERİ

Uzaktan kuyu depo kontrol sistemlerine tam da bu noktada ihtiyaç duyulur. Ağınızdaki tüm noktalara uzaktan haberleşme cihazlarının kurulumunu sağlayarak her noktada olan biteni bir merkezden anlık olarak takip edebilirsiniz. Bu verileri otomasyon sisteminizle entegre çalışır hale getirip; deponun anlık seviyesine göre kuyudaki pompaların otomatik olarak durmasını sağlayıp su akışını kesebilir ya da su seviyesi düştüğünde pompaların yeniden çalışmasını yine otomatikman sağlayıp akışı tekrar başlatabilirsiniz.

UZAKTAN KUYU KONTROL SİSTEMİ KULLANMANIN AVANTAJLARI

  • Su tedarik sisteminizin yönetimini kolaylaştırır, daha düşük maliyetle yönetilebilmesini sağlar.
  • Sistemdeki sorunları ve tutarsızlıkları çok hızlı şekilde tespit eder. Böylelikle anlık tepki verebilmeyi sağlar.
  • Sistemin boşa çalışmasını engelleyerek verimliliği artırır.
  • Verimli çalışmayı sağladığından arızalar azalır.
  • Doğal su kaynaklarının boşa kullanımını engelleyerek çevreyi korumaya yardımcı olur.

 

KABLOSUZ KUYU DEPO KONTROL SİSTEMLERİ

Kablosuz kuyu ve depo kontrol sistemleri, uzaktan haberleşmede en çok kullanılan iletişim yöntemidir. Başlıca nedenleri, kuyular ve depoların genellikle birbirinden uzak mesafelerde bulunmasıdır. Bu mesafeler arasında kablo hatları oluşturmak göze çok zor görünmese de bu hatların bakımı ciddi maliyetler ve zorluklar doğurur. Aksamaları, arızalanmaları ya da en kötüsü fiziksel hasar görmeleri durumunda sistemi stabil hale getirmek zaman alacaktır.

Kablosuz sistemlerde ise haberleşme çok daha stabildir. İletişim cihazları arızalansa bile hızlıca değiştirilip sistem stabilize edilebilir.

Kablosuz kuyu depo sistemlerinin iki farklı haberleşme yöntemi vardır.

GSM TABANLI KUYU KONTROL SİSTEMİ

GSM kuyu kontrolü GSM teknolojisi ile haberleşen cihazlar sayesinde sağlanır. Yani cep telefonları ile haberleştiğimiz gibi. Haberleşme cihazlara takılan SIM kartlar ile sağlanır. Bu cihazlar gerektiği durumlarda birbirlerini arayıp bulundukları noktadaki durumla ilgili haberleri iletirler.

GSM şebekesinin olduğu her yerde kullanılabilirler. Stabil iletişim kurabilirler ve mesafe sınırı olmadan haberleşebilirler. GSM operatör hizmetinden kaynaklı maliyetler söz konusudur.

RF TABANLI KUYU KONTROL SİSTEMİ

RF kuyu kontrolü birbirleriyle radyo frekansları aracılığıyla haberleşen cihazlarla sağlanır. Daha basit söylemek gerekirse; bir radyo istasyonundan yapılan yayını evimizden dinlediğimiz gibi.

RF sistemlerin iletişimi tamamen ücretsizdir. Telsiz gibi çalışarak birbirleriyle konuşurlar. Fakat mesafe sınırları vardır. Çok uzaklara sinyal gönderemezler. Sinyal menzilleri uzadıkça fiyatları da artar. Diğer yanda iletişim kaliteleri hava şartlarından ve arazi koşullarından etkilenebilir.