ETH-MOD

Ethernet ModBus Gateway

   Ethernet gatewayler haberleşme altyapısı olan cihazlardan veri transferi ve kontrolü amacıyla tasarlanmıştır.

  • RS485 Bağlantı Arayüzü
  • TCP/IP Haberleşme Protokolü
  • UDP, TCP İstemci ve TCP Sunucu Çalışma Modu
  • Konfigürasyon Yazılımı ile Bağlantı Ayarları Yapılabilir