DS-48

2×4 Hane LED Display Ekranlı Dijital Sayıcı

 Sayıcı röleleri, giriş darbelerine bağlı olarak belirli bir bir takım işleri yaptırmak amacıyla tasarlanmıştır.

 • Tek Kontaklı İleri/Geri Sayıcı
 • Faz Farklı Giriş ile İleri/Geri Sayma
 • Şifre Korumalı
 • Seçilebilir Sayma Frekansı
 • 0.001 ile 9.999 Arasında Seçilebilen Kalibrasyon Çarpanı
 • 1. ile 3. Basamak Arasında Ayarlanabilir Desimal Nokta
 • 7 Çeşit Giriş, 9 Çeşit Çıkış Seçme İmkanı
 • OFFSET Ekleme Özelliği
 • PRESET1 için; Mutlak/Bağıl Seçim İmkanı
 • Çıkış Kontağı; Sürekli Çıkış veya 0.1…..999.9 sn.
 • Enerji Kesildikten Sonra Açılışta, Enerji Sesildiği Andaki Son Sayma Değerini Yükleme İmkanı
 • Panel’den RESET imkanı
 • PRESET 1/2 Değerini Göstergede İzleme İmkanı
 • Kontrol Parametrelerini Sürekli Hafızada Tutabilme