Yeşil enerji: Yenilenebilir Enerji Kaynağı

Bugüne kadar çevre üzerindeki etkimizin ne kadar çok olduğu gerçeği gün yüzüne çıkmaya başladıkça, yeşil enerji, sürdürülebilirlik ve yenilenebilir enerji kaynağı gibi konular ve bu enerji türüne geçiş daha da önemli bir hale geliyor.

Yeşil Enerji Nedir?

Yeşil enerji, sonsuz kaynaklardan gelen ve yenilenebilir tanımına tam olarak uyan bir enerji türüdür. Dolaysıyla yenilenebilir enerji kaynakları, güneşten, doğadan, topraktan veya sudan toplanan herhangi bir enerjiyi içerir.

Sürdürülebilir bir gelecek için yeşil enerji ya da diğer adıyla yenilenebilir enerji kaynakları arayışı bugün yeni bir olgu değil. Elektrik üretiminin farklı şekillerde ve doğaya ya da atmosfere zarar vermeden gerçekleştiren ve sınırsız bir kaynağa sahip olan her kaynak, yenilenebilir enerji kaynağı olarak adlandırılır. 

Bugün dünden daha fazla olmak üzere, dünyada farklı enerji kaynaklarından elektrik üretimi ve sürdürülebilir bir enerji üretim modeli için çok daha fazla çaba harcanıyor.

Artık önümüzdeki 50 yıllık bir projeksiyonda tükenmekte olduğunu ve ayrıca dünyamıza ne kadar çok zarar verdiğini iyi bildiğimiz fosil yakıtlar, yeşil enerjinin sınırsızlığında artık tarih sayfalarındaki yerini almak üzere.  

Fosil yakıtlar kullanarak gezegenimizi yeterince ısıttık. Yeşil enerji, gezegenin işleyişine bir etki yapmadan insanlık olarak bir enerjiye sahip olmanın en iyi yoludur.

Yeşil Enerji Türleri Nelerdir?

Güneş enerjisi, rüzgar enerjisi, gelgit enerjisi (okyanuslarda), jeotermal enerji ve biyokütle enerjisi yeşil enerji türleri olarak adlandırılır. Yeşil enerji, küçük ölçekte bireysel kullanımdan, büyük ölçekte endüstriyel kullanıma kadar birçok kullanım alanlarına sahiptir.

Güneş Enerjisi

Dünyanın yüzeyine ulaşan bir saatlik güneş ışığı miktarı gezegenin bir yıllık enerji ihtiyacından biraz fazlasına denk gelir. Ancak kusursuz bir yeşil enerji gibi görünse bile kullanabileceğimiz enerji miktarı; coğrafı konum, günün saatleri ve mevsimsel faktörlere göre değişkenlik gösterir. 

Ülkemizde ve dünyada güneş enerjisi tarlalarının sayıları özellikle son 5 yılda giderek artmaya devam ediyor. Hem endüstriyel hem de bireysel kullanım açısından yeşil enerjiye en iyi örneklerden birisidir.

Rüzgar Enerjisi

Rüzgar enerjisi, bol miktarda temiz ve yeşil enerji kaynağı olarak kullanılan harika enerji kaynaklarından birisidir. Coğrafi olarak bol rüzgar alan alanlarda kullanımı ile elektrik enerjisi üretebilirken aynı zamanda sınırsız ve sürekli bir kaynak olması nedeniyle son yıllarda kullanım alanı gitgide artan bir yeşil enerji kaynağıdır. 

Avrupa, Asya ve Amerika’da rüzgar tribünlerinin sayısı her geçen sene artıyor. Yenilenebilir enerji kaynaklarından rüzgar enerjisinin kullanımı, ülkeler bazında popüler bir tercih olarak seçilmeye devam ediyor.

Jeotermal Enerji

Jeotermal enerji dünya yüzeyinin altındaki doğal ısıdan yararlanarak üretilen yeşil enerji türüdür. Hem evleri ısıtmak hem de elektrik enerjisi üretmek için ideal yeşil enerji kaynaklarından birisidir. Dünyada özellikle volkanik oluşuma sahip ülkelerde sıklıkla kullanılan bir yeşil enerji türüdür. Ülkemizin belirli noktalarında jeotermal enerji ile elektrik ve ısı üretimi halihazırda yapılmakta ve yeni kaynaklar için araştırmalar devam etmektedir.

Biyokütle Enerjisi

Biyokütle enerjisinin “yeşil enerji” olarak adlandırılabilmesi için bu tesisler dikkatli ve özenli bir şekilde yönetilmelidir. Bu yeşil enerji türü, katı bitki ve ağaç kalıntılarından organik tarımsal atıklar da dahil olmak üzere bu malzemelerin yakılması ile açığa çıkan enerji türüdür. Biyokütle enerjisinde belirli bir miktar sera gazı salınımı söz konusudur. Ancak emisyonlar fosil yakıtlara oranla çok daha düşüktür.

Gelgit Enerjisi

Bu enerji çeşidi okyanuslarda günde iki kez olan gelgit akımının tribün jeneratörleri aracılığıyla enerji üretmesine dayalı bir sistemden oluşur. Gelgit akımı sabit olmamasından dolayı öngörülebilir zamanlarda düşük ve yüksek enerji üretimi gerçekleştirilir. Okyanuslara ulaşımı olan birçok ülkede kullanımı gitgide popülerleşen bir yenilenebilir enerji kaynağıdır.

Sonuç

Günümüzün en önemli sorunlarından birisi olan iklim değişikliği için atılacak adımların hızlandığı bu dönemde yeşil enerji, her zamankinden daha hızlı bir şekilde fosil yakıtları terk etmemiz gerektiği gerçeğini bize gösteriyor. Dünyada teknoloji gelişirken yaşadığımız gezegeni daha iyi bir hale getirmenin en iyi yolunun; yenilenebilir enerji kaynakları ya da diğer adıyla yeşil enerji ihtiyacımız olduğu gerçeğini daha yüksek bir sesle söylemeliyiz.

Paylaş