EM-100D

6×3 Hane LED Display Ekranlı Direkt Multimetre (100A)

Multimetreler bağlı oldukları sistemdeki yük veya yüklere ait gerilim, akım, frekans, görünür güç gibi elektriksel değerleri ve bunlara ait minimum, ortalama, maksimum ve demant değerlerini ölçmek için tasarlanmıştır.

  • 6×3 Hane LED Display Ekran ile Kolay Kurulum ve Kullanım
  • 3 Faz Akım Trafolu
  • Her Faza ait Gerilim (V), Akım (I) ve Frekans (F) Değerlerini Gösterir
  • Faz Sırası Bilgisi
  • Kutu İçeriğine Dahil Akım Trafosu