FS-R

Faz Sırası Rölesi

Faz sıralama röleleri, motorları besleyen 3 fazın sırasını kontrol etmek amacıyla tasarlanmıştır. 

  • Faz Sırası Kontrolü